- преглед на охранителния обект в реално време
- запис на информацията върху носител
- достъп до архива за записи
- При наличието на InterNet възможност за наблюдение през отдалечен компютър
 
професионални системи за видеонаблюдение и контрол

 

Видеонаблюдението е добър начин да се следят и анализират дейностите в офиса или магазина. То може да послужи и като охранителна мярка. Приложимо е в областите: търговски и производствени помещения, заведения, училища, банки, игрални зали, офиси бензиностанции и др. 
 
Ние предлагаме цялостни решения – проектиране, доставка и монтаж, след - гаранционна поддръжка на всяка система.
 

 Основни функции на компютърните системи за видеонаблюдение

VM - Shopping cart

 x 

Cart empty

VM - Search in Shop

VM - Featured products

VM - Category

VM - Currencies SelectorVM - Manufacturer