2002 г. Обект Възлова станция "Яденица" 20 kV
Възложител - АББ - България
- Телемеханична система за управление и контрол - индустриална операторска станция и софтуер (SCADA) за визуализация, регистрация на събития и аларми и дистанционно управление от подстанция Белово; преобразуватели; UPS

2002 г. Обект ТЕЦ „Марица изток 2"
Възложител - „АМЕЕС“ ООД
- Изграждане на оптична кабелна система за управление на Сероочистваща инсталация.

2003 г. Обект ТЕЦ "Варна"
Възложител - АББ - България
- Система за управление на КРУ собствени нужди - операторска станция индустриално изпълнение; инженерна станция; преобразуватели за интерфейс RS232/485; GPS; преобразуватели

2003 г. Обект ТЕЦ „Марица изток 2"
Възложител - „ТЕЦ „Марица изток 2"
- Доставка компютърна техника и периферия.

2003 г. Пречиствателна станция за отпадни води - Кубратово, София
Възложител - АББ - България
- операторска станция индустриално изпълнение; инженерна станция; проектиране и изграждане на оптична кабелна система.

2003 г. Обект ТЕЦ „Марица изток 2"
Възложител - „ТЕЦ „Марица изток 2"
- Доставка и изграждане на кабелна система в клон Ремонти.

2003 г. Обект „Кремиковци" АД
Възложител - АББ - България
- операторски станции индустриално изпълнение - 2 бр.; инженерна станция; проектиране и изграждане на оптична кабелна система, UPS

2003 г. Обект "ТЕЦ Марица Изток 3"
Възложител - АББ - България
- Закрита разпределителна уредба 31,5 kV -операторска станция индустриално изпълнение; проектиране и изграждане на оптична кабелна система.
2004 г. Обект ЕВРОМАРКЕТ офис Стара Загора
Възложител - „ЕВРОМАРКЕТ Индъстриз“
- Доставка на мрежово оборудване и изграждане на локална мрежа.

2004 г. Обект ТЕЦ „Марица изток 2"
Възложител - „ТЕЦ „Марица изток 2"
- Доставка компютърна техника и периферия.

2005 г. Обект Пето ОУ Стара Загора
Възложител - Пето ОУ Стара Загора
- доставка на компютърна техника за нуждите на училището, структурното окабеляване на двата компютърни кабинета, доставка на мрежово оборудване, изградане на компютърната мрежа в училището.

2006 г. Обект офис „ЕЛФИТЕХ“ ООД
Възложител - „ЕЛФИТЕХ“ ООД
- доставка на компютърна техника, мрежово оборудване и изградане на кабелната система по LAN и WiFi в офисите на фирмата.

2006 г. Обект „Кремиковци" АД
Възложител - АББ - България
- Проектиране и изграждане на оптична кабелна система за управление на Въздухоподгреватели.

2006 г. Обект ТЕЦ „Марица изток 3"
Възложител - „Сименс“ ЕООД
- Изграждане на оптична кабелна система за управление наБлок 1.

2006 г. Обект София МЕД
Възложител - „Старт инженеринг“ АД
- Изграждане на оптична кабелна система, доставка на мрежово оборудване.

2006 г. Обект ВЕЦ „Въча"
Възложител - АББ - България
- Проектиране и изграждане на оптична кабелна система за управление на конторлери.

2006 г. Обект „ТЕЦ „Марица изток 2"
Възложител - „ТЕЦ „Марица изток 2"
- Доставка компютърна техника и периферия.

2006 г. Обект ТЕЦ „Марица изток 3"
Възложител - „Сименс“ ЕООД
- Изграждане на оптична кабелна система за управление на Блок 2.

2006 г. Обект ТЕЦ „Марица изток 3"
Възложител - „Сименс“ ЕООД
- Изграждане на оптична кабелна система за управление между Блок 1, 2

2006 г. Обект Тракийски Университет Стара Загора
Възложител - Тракийски Университет Стара Загора
- Доставка компютърна техника и периферия.

2007 г. Обект ХИМКОМБИНАТ Димитровград
Възложител - „Старт инженеринг“ АД
- Изграждане на оптична кабелна система, доставка на мрежово оборудване.

2007 г. Обект ТЕЦ „Бобов дол“
Възложител - АББ - България
- Проектиране и изграждане на оптична кабелна система, доставка на мрежово оборудване.

2007 г. Обект „ТЕЦ „Марица изток 2"
Възложител - „ТЕЦ „Марица изток 2"
- Доставка и изграждане на сигнално-охранителна система в Дирекция Инвестиции.

2007 г. Обект „ТЕЦ „Марица изток 2"
Възложител - „ТЕЦ „Марица изток 2"
- Доставка компютърна техника и периферия.

2008 г. Обект София МЕД
Възложител - „Старт инженеринг“ АД
- Изграждане на оптична кабелна система, доставка на мрежово оборудване.

2008 г. Обект „ТЕЦ „Марица изток 2"
Възложител - „АМЕЕС“ ООД
- Изграждане на оптична кабелна система за управление на Сероочистваща инсталация Блок 1 - Блок 4.

2008 г. Обект „ТЕЦ „Марица изток 3"
Възложител - „Сименс“ ЕООД
- Изграждане на оптична кабелна система за управление на Сероочистваща инсталация.

2008 г. Обект „ТЕЦ „Марица изток 2"
Възложител - „ХАНИУЕЛ“ ЕООД
- Изграждане на оптична кабелна система за управление м/у БЩУ1 и БЩУ2.

2008 г. Обект ТЕЦ „Марица изток 3"
Възложител - „АМЕЕС“ ООД
- Изграждане на оптична кабелна система за Системс за Енергиен мениджмънт.

2008 г. Обект „ТЕЦ „Марица изток 2"
Възложител - „ХАНИУЕЛ“ ЕООД
- Изграждане на оптична кабелна система за управление м/у БЩУ2 и БЩУ3.

2008 г. Обект ТЕЦ „Марица изток 3"
Възложител - „АУТЕКМА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД
- Изграждане на оптична кабелна система за управление на Воден поток.

2008 г. ТЕЦ „Марица изток 1" ALSTOM
Възложител - „ЕНЕМОНА Гълъбово“ АД
- Изграждане на оптична кабелна система.

2008 г. Обект ТЕЦ „Марица изток 1" ALSTOM
Възложител - „Ей И Ес - 3С Марица изток 1“ ЕООД
- Изграждане на оптична кабелна система за управление на Блок 1.

2008 г. Обект с. Сладък кладенец
Възложител - Община Стара Загора
- Доставка и изграждане на сигнално-охранителна система на входните пътни артерии.

2008 г. Обект ТЕЦ „Марица изток 3"
Възложител - „Сименс“ ЕООД
- Изграждане на оптична кабелна система за управление на Блок 3 и 4.

2009 г. Обект „ЕНЕЛ Марица изток 3"
Възложител - „ЕНЕЛ Марица изток 3"
- Възстановяване на оптични кабелни трасета.
2009 г. Възложител - „АМЕЕС“ ООД - ТЕЦ „Марица изток 3" - Изграждане на оптична кабелна система за Групово управление на възбуждането.

2009 г. Обект ТЕЦ „Марица изток 3"
Възложител - „Сименс“ ЕООД
- Рехабилитация на Работни станции и подмяна на динни платки.

2009 г. Обект „Метрополитен“ ЕАД София - Метростанции 11, 12 и 13
Възложител - „Старт инженеринг“ АД
- Изграждане на оптична кабелна система.

2009 г. Обект ТЕЦ „Марица изток 1" 
Възложител - „Ей И Ес - 3С Марица изток 1“ ЕООД
- Изграждане на оптична кабелна система за управление на Блок 2.

2010 - 2012 г. Обект ТЕЦ „Марица изток 1" 
Възложител - „Ей И Ес - 3С Марица изток 1“ ЕООД 
- Изграждане на оптична и медна кабелна инфраструктура на бизнес комуникационната мрежа.

2012 г. Обект ТЕЦ „Марица изток 1" 
Възложител - „Ей И Ес - 3С Марица изток 1“ ЕООД 
- Изграждане на система за наблюдение и контрол на горенето в котлите.

2013 г. Обект "ЕЙ И ЕС Юръп Сървисис“ ЕООД
Възложител - "ЕЙ И ЕС Юръп Сървисис“ ЕООД
- Изграждане на оптична и медна кабелна инфраструктура, изграждане на сървърно помещение, системи: пожароизвестяване, пожарогасене, контрол на достъп, климатизация и др.

 

 

VM - Shopping cart

 x 

Cart empty

VM - Search in Shop

VM - Featured products

VM - Category

VM - Currencies SelectorVM - Manufacturer