Print
НИЕ извършваме съответните замервания на мрежата с кабелни анализатори и прибoри за измерване (сертифициране) на оптични мрежи, с което гарантира висококачественото изпълнение на   структурните кабелни мрежи изградени от нас!